Marie-Louise B Gustafsson & Evy Svensson

marielouise

Välkommen till Limtorget (vid Tryckeriet) Benjamin Lidholms gata nr 14

Marie-Louise B-Gustafsson visar sina målningar i blandteknik och en samling grafiska blad.

Evy Svensson visar foton från när och fjärran.

Temat för vår utställning är: Mycket färg, natur, människor och annorlunda former. Vi använder oss av våra personliga uttryck och bilderna har inte visats tidigare.

Öppettider:

Lördag 3/11 Kl 12.00 - 24.00

Söndag 4/11 Kl 13.00 - 15.00


Några bilder från kvällen

Marie-Louise Marie-Louise Marie-Louise
Framsida
Baksida