Omkull

omkull

Omkull finns på Limtorget 13


Konst och konsthantverksutställning på temat "Hågkomst"

Hågkomst av personer tolkat genom olika material och uttrycksformer. Flaggor fulla av minnen från barn och ungdomar och möjlighet att göra sin egen minnesflagga som hängs upp mellan husen.

Framsida
Baksida