Presentationsutställningen

Presentation av alla utställare i Pannrummet, Omkulls gamla lokal, bakom restaurang Strand och Rymd.

Framsida
Baksida