Konsthall Mellbyskogen


Konsthall Mellbyskogen arbetar med att utforska skogen som kulturell mötesplats. Vi ser skogen som ett öppet och ickehierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv. Konsthall Mellbyskogen har ett holistiskt perspektiv som omfattar konst- och kulturteori, sociala, politiska och metafysiska aspekter på vår verksamhet. Vi är intresserade av det lokala perspektivet men vill alltid ha en global medvetenhet i det vi gör.
Utställningen visas i Mellby Bygdegård och i skogen intill.
Soppa och bröd serveras till en billig penning i Bygdegården.
I skogen: "Den tredje huden", av Anette Sjölander
"Diagram" videoinstallation av Johan Malmström
"vikning" performance av Elisabet Larsson-Malmström
I bygdegården visas konstvideos av bl.a. Björn Larsson, Agnetha Götesson, Hanna Stahle, Johan Malmström, Anette Sjölander

Pianot 1

Pianot 2

Karta