Konstnärsföreningen Lidan
Konstafton 2023 Konstafton 2022 Konstafton 2021 Konstafton 2020 inställd Konstafton 2019 Konstafton 2018 Konstafton 2017 Konstafton 2016 Konstafton 2015 Konstafton 2014 Konstafton 2013 Konstafton 2012 Konstafton 2011 Konstafton 2010 Konstafton 2009

Galleri Lidan


Kontaktperson: Ylva Svensson


2024

januari


Vinterutställning

Inställt Martina Kärrberg Inställt
februari Tore Granbom
mars Anna Bergström
april Jessica Lenhult, Fredrik Ader
maj Martin Johansson
juni Lars Nordström
juli Inger Stjernström
augusti Gunnar Haller
september Maria B. Heed
oktober Margareta Jonsson
november Maria Lagesson
december Börje Eriksson

2023

januari Sofia Edholm, akvarell
februari Hugo Ljungqvist, måleri
mars Katarina Sundberg, foto
april Marie Hellberg, textil
maj Samlingsutällning Lidan
juni Samlingsutällning Lidan
juli Samlingsutällning Lidan
augusti Kim Lilja, måleri, instagram @kimliljaart
september Margareta Rang, måleri
oktober Hans Andersson, måleri
november Björn Karlsson, keramik
december Ylva Svensson, foto och poesi

2022

januari Småbilder
februari Ingan Linde
mars Per-Olof Höglund
april Anders Lundgren
maj Marita Piela
juni Frida Åström
juli Margareta Jonsson och Marika Beutler
augusti Evapia Rydberg-Dugstad
september Margareta Fridén
oktober Nils Ekberg
november Sylvia Block, Karin Albinsson
december Inger Dorbéus

2021

januari Tord Andersson
februari Börje Eriksson
mars Per-Ove Saleryd
april Ingan Linde
maj Kerstin Hovemyr, keramik
juni Margareta Rang
juli Margareta Rang
augusti Lisbeth Eklind
september Ylva Svensson Borg, Mikael Sjögren
oktober Barbro Skantze
november Hjördis Blomberg, Karin Albinsson
december Tord Andersson

2020

januari Åsa Lindqvist och Tomas Kihlberg
februari Margareta Nyström
mars Christina Lindberg
april Inställt - Tore Granbom - Inställt
maj Eva-Lena Hallbäck
juni Lars Nordström
juli Margareta Rang
augusti Lisbeth Eklind
september Nils Ekberg
oktober Kicki Rask
november Tony Abrahamsson
december May Britt Östman Ljung

2019

januari Tord Andersson, Nils Ekberg, Tore Granbom
februari Maria Segerström
mars Agneta Oledal
april Ulla Holmstrand
maj Frida Åström
juni Frida Åström
juli Margareta Rang
augusti May Britt Östman Ljung
september Kerstin Hovemyr, keramik och Pia Bengtsson, måleri
oktober
november Linda Pohlenz
december Tord Andersson

2018

januari Margareta Fridén, Tore Granbom, Marie-Louise B Gustavsson
februari Lars Nordström
mars Maria Amsjö
april Ingan Linde
maj Margareta Fridén
juni Gösta Petterson, minnesutställning
juli Ingan Linde, Margareta Nyström, Barbro Skantze, May Britt Östman Ljung
augusti Barbro Skantze
september Jessica Lenhult
oktober Nicolle Lundqvist
november Marie-Louise B Gustavsson
december Daniel Strandroth

2017

januari Tord Andersson, Marianne Björn, Börje Eriksson, Ingan Linde, Lars Nordström, Margareta Nyström, Suzanne Öhlén, May Britt Östman Ljung
februari Margareta Jonsson, Skara
mars Linda Pohlenz, Jessica Lenhult
april Maria Lagesson
maj Ingrid Ericson-Daag
juni Birgit Backman
juli Ulla Holmstrand
augusti Minnesutställning CG Gillström
september Margareta Nyström
oktober Gunilla Fredriksson
november Hjördis Blomberg
december Tord Andersson

2016

januari Elisabet Larsson-Malmström
februari Lisbeth Eklind
mars Tore Granbom
april Carl-Olov Sävö, Säffle
maj Per-Owe Saleryd
juni Helena Löfgren, Fullösa
juli Ulla Holmstrand
augusti Kristina Rask
september Barbro Skantze
oktober Hans Andersson
november Karin Gustavsson, Skövde
december Pia Törnell

2015

januari Margareta Nyström
februari Jan-Åke Andersson, Tibro
mars Barbro Skantze
april Estetprogrammet, De la Gardie
maj Ingan Linde
juni Jesper Björkenrud, Johanna Kårebäck
juli Ulla Holmstrand
augusti Göran Persson, Karlskoga
september Suzanne Öhlén
oktober May Britt Östman Ljung
november Margareta Fridén
december Tord Andersson

2014

januari Lars Nordström
februari Tony Abrahamsson
mars Göran Elisson
april Estetprogrammet, De la Gardie
maj Konstnärsföreningen Lidan, samlingsutställning
Marita Ackeby, Tord Andersson, Hjördis Blomberg, Margareta Fridén, C-G Gillström, Tore Granbom, Marie-Louise B Gustavsson, Ingan Linde, Tore Malmqvist, Lars Nordström, Margareta Nyström, Anne Olsson, Linda Pohlenz, Barbro Skantze, May Britt Östman Ljung
juni Hantverksföreningen Omkull
juli Tore Malmqvist
augusti Kristina Rask
september Anne Olsson
oktober C-G Gillström
november Linda Pohlenz
december Marita Ackeby


2013

januari Anna Poucette, Barbro Skantze. Några bilder från utställningen.
februari Marianne Björn Några bilder från utställningen.
mars Tore Granbom Några bilder från utställningen.
april Elever från estetprogrammet, De la Gardie Några bilder från utställningen.
maj Margareta Fridén Några bilder från utställningen.
juni Carina Cresta Johan Hellman Några bilder från utställningen.
juli Karin Albinsson, Sylvia Block, Hjördis Blomberg Helena Hansson, Jessica Lenhult, Linda Pohlenz, Ann Wiklund
augusti fortsättning av utställningen i juli
september Margareta Nyström Några bilder från utställningen.
oktober Handkraft, från Trollhättan
november Börje Eriksson Några bilder från utställningen
december Tord Andersson


2012

maj Kristna Rask, Suzanne öhlén och Börje Eriksson
juni Ingan Linde
juli Sommarutställning - Konstnärsföreningen Lidan
augusti Marita Ackeby
september C-G Gillström
oktober Degerfors-Karlskoga Grafikverkstad
november May-Britt Östman Ljung
december Hans Andersson, Ylva Kongbäck östlund

Affischmall


Presentation av föreningen